Canon My Image Garden 3.6.4

Canon My Image Garden 3.6.4

Canon My Image Garden – 293,2MB – Shareware – Windows
Canon My Image Garden, một ứng dụng thân thiện, bạn có thể sử dụng để dễ dàng sắp xếp, tổ chức và in ảnh kỹ thuật số. Bạn có thể sử dụng nó để quản lý hình ảnh được lưu trữ trên máy tính của bạn, cũng như những người bị bắt với máy ảnh kỹ thuật số.

Tổng quan

Canon My Image Garden là một Shareware phần mềm trong danh mục Màn hình nền được phát triển bởi Canon My Image Garden.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 10.996 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Canon My Image Garden là 3.6.4, phát hành vào ngày 01/01/2020. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 05/05/2012. Phiên bản phổ biến nhất là 3.6.4, được sử dụng bởi 50 % trong tất cả các cài đặt.

Canon My Image Garden đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 293,2MB.

Người sử dụng của Canon My Image Garden đánh giá xếp hạng 1 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Canon My Image Garden!

Cài đặt

người sử dụng 10.996 UpdateStar có Canon My Image Garden cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Canon My Image Garden
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản